Vivaldi Friplejehjem 

Det er er en forudsætning for at flytte ind på Vivaldi Friplejehjem (ligesom på plejehjem i øvrigt), at man er visiteret til en plejebolig af visitationen i den kommune, hvor man bor. 

Spørgsmål angående visitation skal derfor rettes til din bopælskommune. 

Har du spørgsmål om bolig m.m. på Vivaldi Friplejehjem, er du velkommen til at kontakte 
Forstander Aleksia Rosengren Bertelsen
alb@diakon.dk 
96468646


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.