Birgit Nedergaard mobil 23 70 15 99 (formand og fondsansøgninger)

Kirsten Thomsen mobil 27 25 81 35 (kasserer og aktivitets-koordinator)

Jette Høm mobil 20 81 01 50 (praktisk assistance)

Lise Nielsen mobil 29 26 83 36 (sekr./koordinator besøgsvenner)

Dorte Sanderhoff mobil 25 53 53 49

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.